Ikon för Rikstermbanken

Tryckfrihetsförordningen

svensk term: Tryckfrihetsförordningen
definition:

grundlag som innehåller bl.a. regler om allmänna handlingars offentlighet

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008