Ikon för Rikstermbanken

SUA-arbete

svensk term: SUA-arbete
förklaring:

Upphandling eller arbete för statens behov, som med hänsyn till rikets säkerhet skall hemlighållas. I SUA-arbete ingår även planering, projektering och anbudsräkning.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008