Ikon för Rikstermbanken

Miljöbalken

svensk term: Miljöbalken
definition:

balk med reglering av bl.a. miljöarbete (SFS 1998:808)

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008