Ikon för Rikstermbanken

IT-säkerhet

svensk term: IT-säkerhet
definition:

säkerhet i IT-system

anmärkning:

Omfattar förmåga att förhindra obehörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling samt dator- och telekommunikation.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008