Ikon för Rikstermbanken

Brottsbalken

svensk term: Brottsbalken
anmärkning:

Innehåller lagstiftning inom den allmänna straffrätten. En stor del av brottmålslagstiftningen

återfinns i andra författningar av vitt skilda slag. De brukar betecknas som specialstraffrätt.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008