Ikon för Rikstermbanken

öppna källor

svensk term: öppna källor
förklaring:

I öppna källor finns en mängd intressanta uppgifter för den som exempelvis bedriver affärsunderrättelseverksamhet. Sammanställningar av uppgifter som var för sig är öppna kan ge ett resultat som sammantaget är mycket informativt och värdefullt. Vidare kan det på grund av olämplig hantering finnas uppgifter, i öppna källor, som borde hållits hemliga.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008