Ikon för Rikstermbanken

återställningsrutin

svensk term: återställningsrutin
definition:

metod eller åtgärd för att efter avbruten eller störd verksamhet återgå till ordinarie drift

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008