Ikon för Rikstermbanken

ändamålsenlighet

svensk term: ändamålsenlighet
definition:

mått på i vilken utsträckning ett systems eller en produkts säkerhetsfunktioner samverkar för att möta specificerade säkerhetskrav

anmärkning:

Begreppet syftar till att definiera krav på hur säkerhetsfunktionerna skall samverka på ett ändamålsenligt sätt så att den överordnade säkerhetsmålsättningen verkligen uppfylles. Man strävar därvid även efter att visa att en given säkerhetsfunktion inte kan kringgås, saboteras eller på annat sätt manipuleras.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008