Ikon för Rikstermbanken

interaktivitet

svensk term (rek.): interaktivitet
förklaring:

Med interaktivitet menas samspel. Den digitala tekniken gör att tittaren inte längre behöver vara en passiv betraktare utan på olika sätt kan påverka innehållet via fjärrkontrollen. Digitalboxen tar emot en ständig ström av utsänt material, kodar om det och sparar eventuella applikationer. Detta innebär att man kan nyttja en form av lokal interaktivitet där man via fjärrkontrollen kan hämta den information eller tjänst som finns lagrad i boxen. Den andra formen av interaktivitet innebär att man kommunicerar direkt med TV-kanalen eller operatören via till exempel ett modem och telefonlinjen.

 
källa: ElektronikBranschen: Ord om hemelektronik | 2009