Ikon för Rikstermbanken

frekvens

svensk term (rek.): frekvens
förklaring:

Frekvensen betecknar antalet svängningar per sekund, och mäts i Hz (Hertz). En vanlig TV uppdaterar bilden 50 gånger i sekunden (50 Hz). En TV med 100 Hz uppdaterar bilden 100 gånger per sekund (vanligtvis visas samma bildruta två gånger i rad) vilket skall göra bilden mer flimmerfri och följaktligen vilsammare att titta på.

 
källa: ElektronikBranschen: Ord om hemelektronik | 2009