Ikon för Rikstermbanken

vitröst material

svensk term: vitröst material
definition:

material med vattenabsorption < 3,0 %

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10