Ikon för Rikstermbanken

vattenabsorption

svensk term: vattenabsorption
definition:

förhållandet mellan vikten av den största mängd vatten, som ett keramiskt material under visst tryck och viss tid kan uppta, och materialets vikt i torrt tillstånd

anmärkning:

Fuktkvoten anges i procent.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10