Ikon för Rikstermbanken

tryckdekorering

svenska termer: tryckdekorering
dekalkomani
definition:

dekorering med överföringstryck, dvs. dekor som överförs på godset från papper

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10