Ikon för Rikstermbanken

torrpressning

svensk term: torrpressning
definition:

pressning av kornig massa med låg fuktalt i metallform under högt tryck

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10