Ikon för Rikstermbanken

strängpressning

svensk term: strängpressning
definition:

pressning av plastisk massa genom munstycke i strängpress (även extrudering, våtpressning)

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10