Ikon för Rikstermbanken

sintring

svensk term: sintring
definition:

under upphettning fortlöpande process, innebärande en sammanbindning genom partiell förglasning eller omkristallisering av partiklar i keramiskt gods

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10