Ikon för Rikstermbanken

monoporosa

svensk term: monoporosa
förklaring:

Italiensk benämning på engångsbrända torrpressade plattor med grå-vitt eller gul-rött gods med vattenabsorption >10 %, dvs. kakelplattor.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10