Ikon för Rikstermbanken

lergods

svensk term: lergods
definition:

poröst material framställt av röd- eller gulbrännande lera med eller utan tillsats av sand eller annat magringsmedel

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10