Ikon för Rikstermbanken

keramiskt material

svensk term: keramiskt material
definition:

material framställt av en massa, innehållande lera eller andra mineraliska ämnen

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10