Ikon för Rikstermbanken

keramik

svensk term: keramik
förklaring:

Kollektiv benämning på föremål av keramiskt material.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10