Ikon för Rikstermbanken

keramik

svensk term: keramik
definition:

läran om de keramiska materialen och dess tekniska tillämpning

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10