Ikon för Rikstermbanken

fogmassa

svensk term: fogmassa
definition:

vanligen cementbunden massa för fogning mellan kakel- och klinkerplattor på golv och väggar

anmärkning:

Även härdplastbundna (t.ex. epoxi) fogmassor förekommer för speciella ändamål.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10