Ikon för Rikstermbanken

fästmassa

svenska termer: fästmassa
fix
definition:

vanligen cementbunden massa för montering av kakel- och klinkerplattor på golv och väggar

anmärkning:

Även organiskt bundna, s.k. kakellim, och härdplastbundna (t.ex. epoxi) fästmassor förekommer

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10