Ikon för Rikstermbanken

cotto

svensk term: cotto
definition:

plattor av oglaserat lergods mer rödgul till brun färg

anmärkning:

Har ofta hög vattenabsorption och kallas i Sverige ”terrakotta”. Andra namn förekommer, i Italien ”cotto toscano”, i Spanien ”gres catalan” i Frankrike ”terre cuite”. De brukar räknas till gruppen klinkerplattor även om vattenabsorptionen ibland är högre än normalt för denna grupp.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10