Ikon för Rikstermbanken

cementmosaikplattor

svenska termer: cementmosaikplattor
terrazzoplattor
definition:

gjutna plattor av cement och olika naturstensmaterial, med slipad yta

anmärkning:

Ej keramik.

 
källa: Byggkeramikrådet: Keramisk ordlista | 2008, kap. 10