Ikon för Rikstermbanken

ytskikt

svensk term: ytskikt
förklaring:

För att ge produkterna ett tilltalande yttre, förhöjd motståndskraft mot kemiska angrepp eller åldringsbeständighet kan laminaten liksom andra AP produkter föses med ett hartsrikt ytskikt, en s.k. gelcoat. Ytskiktet består vanligen av ett för ändamålet beständigt harts som också innehåller pigment och eventuella fyllmedel. Ytskiktet kan också armeras med en s.k. ytmatta s.k. vliess (non woven) bestående av glasfiber eller syntetiska fibrer som akryl-, propen- eller esterplast. Ytmattorna har en mycket jämn fiberfördelning och absorberar också större mängder harts än vanliga fiberflock eller mattor.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007