Ikon för Rikstermbanken

ytresistans

svensk term: ytresistans
definition:

mått på materialets motstånd för elektriska strömmar i dess yta

anmärkning:

Mäts med elektroder anbringade på ytan med likström. Då föroreningar och ytfukt kan påverka resultaten är mätvärdena osäkra och anges normalt inte i datablad.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007