Ikon för Rikstermbanken

varmhärdande system

svensk term: varmhärdande system
förklaring:

Vid varmhärdande system används vanligen en eller fler s.k. härdare. De aktiveras och startar härdningsreaktionen vid den förutbestämda temperaturen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007