Ikon för Rikstermbanken

tvärbindning

svensk term: tvärbindning
definition:

kemisk reaktion där polymerkedjor knyts samman med kemiska bindningar till ett tredimensionellt nätverk

anmärkning:

Vid tvärbindning bildas härdplaster som kännetecknas av att de inte är smältbara efter det att de har bildats.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007