Ikon för Rikstermbanken

tex

svensk term: tex
definition:

måttenhet för finheten hos ändlösa fibrer

anmärkning:

1 t.ex. = 10⁻⁶ kilogram per meter av fibern = 1 gram per 1000 meter.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007