Ikon för Rikstermbanken

tetra-fluoretenplast

svenska termer: tetra-fluoretenplast
PTFE
definition:

delkristallin termoplast

anmärkning:

Materialet är mest känt för sin låga friktion, relativt höga temperaturtålighet, utomordentliga beständighet mot kemikalier, och tålighet mot energirik strålning, t.ex. UV-bestrålning. De mekaniska egenskaperna däremot är måttliga. PTFE har en kristallitsmältpunkt vid 327 ℃. Det kan användas mellan ca −200 och +260 ℃. Kortvarigt upp till 300 ℃. Genom sin mycket höga smältviskositet och känslighet för skjuvning kan materialet inte formsprutas eller strängsprutas i motsats till sina fluorplastsläktingar med lägre fluorhalt. utan formas genom sintring vid temperaturer över kristallitsmältpunkten, ofta kring 380 ℃.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007