Ikon för Rikstermbanken

terylene

svensk term: terylene
förklaring:

Handelsnamn på fiber som tillverkats av PET.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007