Ikon för Rikstermbanken

termoplastiska PUR-elastomerer

svenska termer: termoplastiska PUR-elastomerer
TPE-U
förklaring:

TPE-U har generellt sett god nötningstålighet medan däremot sättningsegenskaperna, dvs. deformationen under långvarig belastning, är större än för de PUR-elastomerer som formas genom det mer omständliga prepolymerförfarandet.

TPE–U materialen kan formas med alla för vanliga termoplaster använda formningsmetoder. Materialleverantörerna erbjuder också material med stor variation i hårdhet varför produkter med högst olika egenskaper och användningsområden kan tillverkas av material i den här gruppen. Exempel är komplicerade formsprutade medicinska och tekniska detaljer, slangar, skivor och profiler.

PUR-material har ungefär samma energiinnehåll som eldningsolja och kan förbrännas vid de flesta godkända sopförbränningsanläggningar där energiåtervinning äger rum.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007