Ikon för Rikstermbanken

termoplaster

svenska termer: termoplaster
TP
tp
definition:

plastmaterial som när de värms över sina respektive mjukningstemperaturer mjuknar och därigenom blir formbara

anmärkning:

När de svalnar blir de åter hårda. Processen kan upprepas önskat antal

gånger.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007