Ikon för Rikstermbanken

teflon

svensk term: teflon
förklaring:

Handelsnamn på PTFE, tetrafluoretenplast tillverkat av Du Pont, USA.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007