Ikon för Rikstermbanken

strängspruta

svenska termer: strängspruta
extruder
definition:

maskin som vid matning av fasta till flytande formmaterial kontinuerligt pressar ut detsamma genom ett munstycke

anmärkning:

Under denna process kan formmassan förtätas, blandas, plastificeras, homogeniseras, omvandlas kemiskt, avgasas och tillsättas gas. Extrudrar hör till de viktigaste maskinerna för plastbearbetning. En extruder är uppbyggd av en cylinder i vilken en eller två samverkande skruvar bringas att rotera. Cylindern har en öppning för inmatning av plastmaterialet och en där ett formgivande munstycke är anbringat. Plastmaterialet pressas genom skruvrotationen fram mot och genom munstycket. Där formas materialet till önskad geometri samtidigt som det svalnar och stelnar. Slutlig avsvalning sker utanför extrudern i kylbad som ligger i anslutning till maskinen. Extrudrar är mycket mångsidigt använda maskiner. Användningsexemplen är mångfaldiga. Här nedan några exempel: pelletering av plastråvara vid nyframställning eller omarbetning; framställning av fibrer och band; infärgning av plastråvara; inblandning av additiv, fyllmedel, jäsmedel och fibrer; användning som reaktionskammare vid direktpolymerisation; framställning av film, slang, rör, profiler och plattor; ommantling, dvs. beläggning av kabel, metalltråd och garn; beläggning av t.ex. papper med PE-LD (Tetra Pak principen för förpackning av flytande medier) vid formblåsning av hålkroppar som flaskor och behållare matning av kalanderanläggningar med förplastificerat material som laboratoriemaskin för bestämning av flytegenskaper hos plastmaterial.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007