Ikon för Rikstermbanken

stabilisator

svensk term: stabilisator
definition:

ämne som har en i något avseende stabiliserande verkan på det material det blandas in i

anmärkning:

Kan t.ex. vara värme-, fukt- eller ljusstabiliserande effekt av tillsatsen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007