Ikon för Rikstermbanken

split-fiber

svensk term: split-fiber
definition:

variant av fiberformiga strukturer som framställs genom att film av PE eller PP sträcks till, eller över, 10 gånger sin ursprungslängd

anmärkning:

Vid denna orientering i en riktning gör att hållfastheten stiger i längdriktningen medan den i tvärriktningen mer eller mindre går förlorad. Vid den här processen ”splittas” filmen till fibriller som kan vidarebehandlas till otvinnade rep, garn och vävas till olika slag av vävar. Rep, garn och vävar används till en mångfald olika ändamål, bl.a. förpackningar, presenningar och kraftigare rep. De här materialen är dimensionsstabila, luktfria, lätta, fukt- och vattentåliga, genomsläppliga för luft och ånga, dragstarka och beständiga mot röta och förruttning. Produktexempel är varierande slag av produkter till bl.a. bil- och elkraftindustrin där stora krav på elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk resistens ställs.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007