Ikon för Rikstermbanken

släppmedel

svensk term: släppmedel
definition:

tillsats för att minska ett plastmaterials vidhäftning mot den form där materialet formas och därigenom underlätta avformningen

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007