Ikon för Rikstermbanken

rotationsformning

svenska termer: rotationsformning
rotationsgjutning
definition:

förfarande för framställning av hålkroppar i ett lågtrycksförfarande. Typiska exempel är större detaljer som behållare, mindre båtskrov, tankar och liknande. Även mindre föremål som dockor, bollar och leksaker tillverkas med fördel genom rotationsgjutning. Principen är enkel. Ett pulver eller flytande pasta av en termoplast fylls i en delbar plåt- eller aluminiumform. Formen är uppspänd i en anordning som roterar densamma långsamt under samtidig uppvärmning till över plastmaterialets smältområde. När plastmaterialet smälter klibbar det mot formväggen. Rotationen fortsätter till dess att allt material har smält. Efter avkylning är detaljen färdig att tas ur formen. Godstjockleken varieras med mängden material som doseras.

Förutom alla vanliga termoplaster och termoelaster kan härdplastpulver

användas till rotationsgjutning. Det är dock mindre vanligt idag.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007