Ikon för Rikstermbanken

retikulera

svensk term: retikulera
förklaring:

Benämning på metoder att framställa cellplaster med öppen cellstruktur. De flesta cellplaster får efter framställning en sluten cellstruktur. Denna kan ändras till öppen genom kemiska eller termiska metoder. Retikulerade cellplaster används till filter, ventilation och ljuddämpning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007