Ikon för Rikstermbanken

pultrudering

svensk term: pultrudering
definition:

strängsprutning av långfiberarmerade härdplastprofiler

anmärkning:

Genom pultrudering kan profiler av önskad längd framställas i ett kontinuerligt förfarande. Knippen av kontinuerlig fiber förs ned i ett bad med flytande harts där fibern dränks in med hartset i fråga. Knippet förs vidare genom avstrykardysor till en form där hartset härdar och den färdiga profilen utbildas. Fibrerna läggs vid pultrudering huvudsakligen i profilernas längdriktning. De yttre lagren kan förses med vävar eller fiber som ligger i viss vinkel till huvudriktningen. Friheten i utformning av profilgeometri är stor. De flesta härdplaster som kan bringas till ett flytande tillstånd kan användas. Även termoplaster har kommit till användning. De senare har dock svårare att fullständigt impregnera fiberknippena och har ännu inte vunnit någon större användning. Vanligaste materialkombinationerna är glasfiber som impregnerats med endera ester- eller epoxiplaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007