Ikon för Rikstermbanken

pressmassa

svensk term: pressmassa
definition:

produkt där ett härdplastmaterial blandats med härdare, släppmedel, färgämnen samt fyll- och armeringsmedel

anmärkning:

Pressmassan kan vara såväl degformig i form av ”deg”, förformade profiler eller matta liksom i pulverform eller av pulvret pressade tabletter. Pressmassor bearbetas till formgods genom pressning och härdning i formar med en temperatur kring 140 och 180 ℃. Efter genomförd härdning har en härdplastprodukt bildats som inte längre är smältbar på nytt.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007