Ikon för Rikstermbanken

polyvinylalkohol

svenska termer: polyvinylalkohol
PVAL
definition:

vattenlöslig termoplast som har en varierande grad av vattenlöslighet beroende av reaktionsbetingelserna vid framställningen

anmärkning:

Materialet har god spärreffekt mot bl.a. bensin och syre. Det används som film i vattenlösliga förpackningar och som spärrskikt i laminat där låg bensin- eller syregenomsläplighet eftersträvas. Produktexempel är doseringspåsar innehållande tvättmedel som kan medfölja tvätten oöppnade, som spärrskikt i extruderade bensinslangar för minskad bensinavdunstning och som spärrskikt i formblåsta ketchupflaskor för att minska mörkfärgning av ketchup som orsakas av inträngande syrgas.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007