Ikon för Rikstermbanken

polymerisation

svensk term: polymerisation
definition:

kemisk reaktion där ett eller flera slag av monomerer i blandning kopplas samman till långa kedjeformiga strukturer, polymerer

anmärkning:

Polymerisation kan indelas efter typ av kemisk reaktion: polymerisation; polyaddition; polykondensation.

det medium där polymerisationen genomförs: emulsionspolymerisation; lösningspolymerisation; masspolymerisation; suspensionspolymerisation

antal monomerslag: homopolymerisation; sampolymerisation

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007