Ikon för Rikstermbanken

polymer

svensk term: polymer
definition:

naturliga eller syntetiska ämnen med hög molmassa som kommer sig av mångfaldigt upprepade grundmolekyler i kedjeformiga strukturer

anmärkning:

Polymerer kan vara av såväl organiskt som oorganiskt slag. Naturliga polymerer är t.ex. protein, stärkelse, cellulosa och trähartser. Genom kemisk omvandling kan olika polymera material framställas.

exempel:

Exempel är cellulosaplaster, viskosfibrer, kaseinplast, mjukgjord stärkelse och en rad andra material.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007