Ikon för Rikstermbanken

polybutadien

svensk term: polybutadien
definition:

elastomer framställd av butadien

anmärkning:

Inom plasttekniken används materialet som slagseghetsmodifierare i plaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007