Ikon för Rikstermbanken

poly-

svensk term: poly-
förklaring:

Förleden ”poly-” används för att beskriva den kemiska sammansättningen hos polymerer. ”poly-” skall inte användas tillsammans med beteckningarna för de olika grupperna av polymermaterial som ”elast”, ”gummi”, ”harts” eller ”plast”. Det heter således ”etenplast” medan ”polyetenplast” är felaktig. Den i exemplet ingående polymeren benämns ”polyeten” medan det tekniska materialet benämns etenplast. För beskrivning av fibermaterial används däremot förstavelsen ”poly-” ihop med fibrer.

exempel:

Exempel är polyamidfiber, polyesterfiber, polypropenfiber etc.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007