Ikon för Rikstermbanken

plexiglas

svensk term: plexiglas
förklaring:

Handelsnamn för akrylplast från en tillverkare.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007