Ikon för Rikstermbanken

plast

svensk term: plast
definition:

polymer avsedd för tekniskt bruk som oftast är uppblandad med additiv av något slag

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007